Gallery info .

                 return-return

  A picture of you in the gallery. - Copy-paste and print.

  Use a  word processor, for example. Word. - Only private use.

 

Danish: Et billede af dig. - Kopier- indsæt og  print.

Brug et tekstbehandling program- fx. Word. - Kun privat brug.